Wij hopen dat de persoonlijke berichten en
herinneringen
u tot steun zullen zijn.

Jeanne Besters

Mortsel 6 november 1933 - Sint-Niklaas 20 mei 2019

Partner van mevrouw Christine Haegebaert

Uitvaart vindt plaats in de Sint-Andreaskerk te Belsele,
op dinsdag 28 mei 2019 om 11.30 uur.


Dirk De Wilde
Schoonzoon van de vroegere buren Christiane, Paul, Greet, ....

Beste Christine en familie, jullie waren de dichtste buren van de familie Paul en Christiane De Belie-Van Kerckhove. Ik heb jullie leren kennen via dochter Greet, nu mijn vrouw. Greet heeft mij altijd veel verteld over vroeger, toen zij veel bij jullie kwam en jullie haar hielpen met huiswerk maken. Ook deden jullie samen al eens een uitstap. Jeanne was een vrouw met een warm hart en ze was een vat vol wijsheid. Ook ik had veel respect voor haar. Toen jullie vorig jaar verhuisden naar 'het Hof' kreeg onze Viktor jullie poes. Daar zijn we nu nog heel blij mee en ze wordt heel goed verzorgd. Jeanne, het ga je goed hierboven en rust nu maar zacht. Christine, veel sterkte in deze hele moeilijke periode. Jeanne heeft heel goed voor jou gezorgd. Ze heeft haar hemel nu wel verdiend. Dirk en Greet De Wilde-De Belie & Viktor en Christiane Van Kerckhove.

Peter Lambers
oud collega

Beste mevrouw Haegebaert, Graag wil ik via deze weg mijn christelijke deelneming betuigen bij het verlies van Jeanne. Mijn herinneringen aan haar gaan reeds meer dan 25 jaar terug waar ik Jeanne kende als een zeer gewaardeerd collega in het Hoger Instituut Maria Middelares. Toen ik als jonge collega haar directeur werd herinner ik me haar als een wijze en ondersteunende collega die vooral begaan was met de kwaliteit van de opleiding met als enig doel de studenten sociale verpleegkunde zo goed mogelijk voor te bereiden op hun belangrijke taak! Het was een periode waarin de duur van de opleiding soms in vraag werd gesteld en uiteindelijk werd terug geschroefd naar drie jaar! Ondertussen studeren de verpleegkundige bachelors toch vier jaar! Gelukkig hebben we onze afgestudeerde verpleegkundigen los van de overheidsinterventies steeds op een adequate manier kunnen voorbereiden op hun uiteindelijke opdracht : efficiënte zorg verlenen aan de zorgvragers! En dit dank zij de inzet van lesgevers zoals mevrouw Jeanne Besters. Mogen de mooie herinneringen aan haar verdienstelijk leven en de wederzijdse liefde en zorg nu voor u en de familie een bron van troost worden! Moge ook ons meeleven en waardering hiertoe bijdragen. Peter Lambers Collega en directeur VZW HIMM

Carla De permentier
Vroegere Buren van grootouders Staf en Emma

Christine, we wensen onze innige deelneming te betuigen. Veel sterkte. Werner en Simonne de permentier - de Belie en kinderen. Belseledorp, te Belsele

Docenten Verpleegkunde Campus Waas
oud-collega's

Wij wensen de familie van Jeanne voor nu en in de toekomst veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. Docenten en personeel van Odisee - Campus Sint-Niklaas (vroegere Instituut voor Verpleegkunde/HIMM/KaHO)

Cis Schrooyen
neef van Jeanne

Kozijn Mil en familie, ik verontschuldig mij voor de uitvaartdienst van zus Jeanne omdat ik mij bang en onzeker voel in het drukke verkeer. Speciaal de Ring rond Antwerpen schrikt mij af. Jammer. Tijdens mijn mis van dinsdag hier in de parochie zal ik oprecht voor haar bidden. Het bedroeft mij erg om van mijn lieve nicht afscheid te moeten nemen. Moge ze in Gods vrede, zegen en rust vinden. Cis van nonkel Jan en tante Jeanne.

Mia Maes
Vriendin en oud collega

Aan Christine en familie van Jeanne, Met verstomming heb ik vandaag een rouwbrief van Jeanne ontvangen, terwijl ik nog enkele weken terug met haar een telefonisch gesprek had ! Ik wens U allen veel sterkte om haar verlies te verwerken in de komende dagen en tijd. Zij was een echte dame waarvoor ik veel respect en liefde had, ze kon echt opbeuren en empathie betonen, we hadden steeds een zeer positieve band wat nu gemist zal worden voor altijd. Mia Maes St.Godelievestraat 2 8800 Roeselare